Pomoc dla Ukrainy POMAGAJKA – Fundacja PKO BANKU POLSKIEGO

Fundacja PKO BANKU POLSKIEGO wspiera uchodźców przebywających w pomieszczeniach Parafii Błogosławionej Doroty z Mątów w programie POMAGAJKA

Zaproszenie na festyn

Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich członków Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej, ale także wszystkie osoby starsze, chore i niepełnosprawne do wzięcia udziału w festynie dla osób niepełnosprawnych.
Spotkanie rozpocznie się jak w każdą drugą sobotę miesiąca, tj. 13 września 2014 r. o godzinie 11:00. Na początek wspólnie poadorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Następnie uczestniczyć będziemy we Mszy Świętej. Po Eucharystii rozpoczniemy festyn dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Zapraszamy do udziału w modlitwie, w zabawie, we wspólnocie, którą tworzymy.

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej” zostało powołane do życia przez Duszpasterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność już od 1988 roku na terenie Archidiecezji Warmińskiej jako Duszpasterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych, a od grudnia 1992 roku na terenie Diecezji Elbląskiej jako Stowarzyszenie „Centrum Ochotników Cierpienia”.

Prezesem Stowarzyszenia jest pani Maria Piechowska, zaś opiekunem duchowym – ks. Grzegorz Królikowski.

Działalność Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej jest bardzo bogata. Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka”; uczestniczy w comiesięcznej Mszy Świętej dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 1100; organizuje turnusy rehabilitacyjne dla chorych i niepełnosprawnych, połączone z rekolekcjami oraz pielgrzymki i wycieczki – w kraju i za granicą. Ochotnicy Cierpienia uczestniczą w Światowych Dniach Młodzieży, pomagają w zaopatrzeniu w wózki inwalidzkie, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny dla osób, które potrzebują takiej pomocy, zachęcają do bezinteresownej pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, przeprowadzają szkolenia wolontariatu, czy spotykają się w grupach modlitewnych.

Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem „Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej” i innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działalność Stowarzyszenia  dnia 07 października 2011 roku została uhonorowana TUUSem – statuetką przyznwaną za działalnść charytatywno-społeczną.

 

 

Przekaż 1 % na Centrum Ochotników Cierpienia

                     

STOWARZYSZENIE CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA

DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

Z SIEDZIBĄ PRZY PARAFII BŁ. DOROTY Z MĄTÓW

 W ELBLĄGU

 

 

 

„Nie pytam się Ciebie: jaka jest Twoja narodowość,

Twoje imię, język, ale pytam się o Twoje cierpienie.”

 

ks. Luigi Novarese

Każdy może okazać pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, przeznaczając 1 % swojego podatku dochodowego za rok kalendarzowy na ten cel. Wystarczy ten 1 % przekazać na konto Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Centrum Ochotników Cierpienie Diecezji Elbląskiej” zostało powołane do życia przez Duszpasterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność już od 1988 roku na terenie Archidiecezji Warmińskiej jako Duszpasterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych, a od grudnia 1992 roku na terenie Diecezji Elbląskiej jako Stowarzyszenie „Centrum Ochotników Cierpienia”.

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI:

 

  • Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Katolickiego DOROTKA
  • Uczestnictwo we Mszy Świętej dla „Ochotników Cierpienia” – osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w każdą drugą sobotę miesiąca, organizując transport dla potrzebujących (kościół bł. Doroty z Mątów w Elblągu, godz. 1100)
  • Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych i niepełnosprawnych, połączonych z rekolekcjami; pielgrzymki i wycieczki – w kraju i za granicą
  • Uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży
  • Pomoc w zaopatrzeniu w wózki inwalidzkie, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny dla osób, które potrzebują takiej pomocy
  • Zachęcanie do bezinteresownej pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, szkolenia wolontariatu
  • Spotkania w grupach modlitewnych
  • Współpraca ze Stowarzyszeniem „Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej” i innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 

Stowarzyszenie „Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej”

z siedzibą w Elblągu jest katolickim stowarzyszeniem,

które zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla miasta Gdańska,

XII Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdyni

Pod numerem KRS 0000232444.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego

(w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.)

Stowarzyszenie „Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej”

ul. Rawska 16A, 82-300 Elbląg

telefon: (055) 235 32 73

REGON 220023605

BNP Paribas Bank

Nr 0716 0014 6217 4282 5290 0000 01

Ks. prałat Luigi Novarese błogosławionym

11 maja 2013 roku w Rzymie odbyła się uroczystość beatyfikacyjna ks. prałata Luigiego Novarese, założyciela Cichych Pracowników Krzyża. Było to wielkie święto tych wszystkich, którzy swoje własne cierpienie jednoczą z męką Chrystusa, szczególnie zaś dla członków Centrum Ochotników Cierpienia na całym świecie.

Dnia 21 listopada 1985 roku stowarzyszenie Cichych Pracowników Krzyża skierowało do kard. Ugo Poletti, ówczesnego wikariusza papieskiego dla Diecezji Rzymskiej, prośbę o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Luigi Novarese. W dniu 26 kwietnia 1991 roku w Rocca Priora (Rzym) rozpoczął się etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. prałata Luigi Novarese, który zakończył się 17 grudnia 2003 roku. Komisja historyczna zgromadziła w tym czasie materiał zajmujący ponad 1560 stron. W czasie procesu przesłuchano 93 świadków, w tym 7 kardynałów, 4 biskupów, 10 księży, 41 Cichych Pracowników Krzyża i członków „Centrum Ochotników Cierpienia” oraz 32 osoby świeckie. Wszystkie akta procesu zajmują 9 woluminów (1911 stron), ale cała dokumentacja jest o wiele szersza. Składa się z 50 woluminów. Wśród nich są pisma Sługi Bożego: medytacje, rozważania, modlitwy, listy, instrukcje, artykuły, korespondencja rodzinna, apostolska oraz dotycząca stowarzyszenia.

27 marca 2010 Benedykt XVI wydał dekret o heroiczności cnót sługi Bożego Luigi Novarese. Ostatnim etapem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Luigi Novarese, było zatwierdzenie cudu za Jego wstawiennictwem, którego Benedykt XVI dokonał 19 grudnia 2011 roku. W ten sposób zakończył się proces beatyfikacyjny. Ogłoszenie sługi Bożego Ks. prałata Luigi Novarese błogosławionym Kościoła (obrzęd beatyfikacji) nastąpiło 11 maja 2013 w rzymskiej Bazylice św. Pawła za Murami.

Już wkrótce nowy serwis Internetowy Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia

Strona w budowie :-(, już wkrótce nastąpi uruchomienie nowego serwisu Internetowego Stowarzyszenia – Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej.

Przepraszamy za utrudnienia – Zespół Stowarzyszenia – Centrum Ochotników Cierpienia